Si Amapola sa 65 na Kabanata :: Book Review

1

Si Amapola sa 65 na Kabanata

by Ricky Lee

364 pages | Read in Paperback

2011, Philippine Writers Studio Foundation, Inc.; Visprint Inc.

Goodreads Average Rating: 3.78


Francesca M. Healy (5)

ASWANG KA BA?
NARINIG MO NA BA ANG ALAMAT NG BAKLA?
MAY PAG-ASA PA BA ANG PILIPINAS?

Eleksyon, 2010. Isang baklang impersonator, si Amapola, ang naging manananggal at nakatanggap ng propesiya na siya ang itinakdang magliligtas sa Pilipinas. Ang naghatid ng balita: si Emil, isang pulis na Noranian. Ang pasimuno ng balita: si Sepa, ang lola sa tuhod ni Amapola, na nanggaling pa sa panahon ng Kastila at may unrequited love noon kay Andres Bonifacio.

Ang ikalawang nobela ni Ricky Lee ay isang hati-hating tingin sa buhay at pag-ibig ni Amapola at ng kanyang mga mahal sa buhay, at sa buhay at pag-ibig na rin ng mga taong gusto nating pakialaman, dito sa bansang tinatawag nating Pilipinas, sa isang panahonng halos humihingi tayo ng mga kababalaghan. At donuts.

Napaka-imaginative ng Pilipino at di nauubusan ng mga bagong paraan ng pagdurusa.

Continue reading “Si Amapola sa 65 na Kabanata :: Book Review”

Advertisements

[Book Review] The Girl on Paper

9781908313058The Girl on Paper (La Fille de Papier)

by Guillaume Musso

320 pages | Read in eBook format

31 March 2010, Gallic Books

Goodreads Average Rating: 4.04

 

Continue reading “[Book Review] The Girl on Paper”

2017 haroojerie Reading Challenge

Happy New Year! Another year has passed, and as another one comes, I am pretty sure we are all excited to write on this blank book called 2017 with new and exciting memories that we have not yet tried during the past years. Looking back, I never tried to have a fixed reading list and I just read whatever book that interests me at the moment. This year, I would like to set a goal so I can train myself to focus on a certain list, basically, to avoid spontaneous decisions in reading and in real life.

Continue reading “2017 haroojerie Reading Challenge”

2016 Goodreads Reading Challenge Track

untitled

December is already 17 days in and 2017 is just 14 days away – meaning, it is almost the time to say goodbye to our 2016 goals, and one of them is the 2016 Goodreads Reading Challenge! Before finally finishing this one, I want to do a recap of how my challenge went this year. For this one, I opted for 20 books only (70 from 2015) since I foresee myself getting busy with my undergraduate thesis and my entry in law school. True enough, I am still not done with it.

Continue reading “2016 Goodreads Reading Challenge Track”